Στοιχεία ΙΚΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ        ZULU BUNGY  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       ΓΕΦΥΡΑ ΙΣΘΜΟΥ ΠΕΟΑΚ  –   ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ          5.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ      ΕΝΕΡΓΟΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ             145532537000

ΕΤΑΙΡΟΙ

  1. ΠΑΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ  ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
  2. ΒΑΡΦΑΙ ΑΡΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΛΕΚΚΑ 1, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
  3. ΜΕΛΑΨΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΛΙΑΝΗΣ 49-51 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ