Το άλμα του Clinton Moore από το Red Bull X-Fighters στο Zulu Bungy !

Ο νικητής του Red Bull X-Fighters Athens 2015 Clinton Moore είχε κάνει το άλμα πριν τον αγώνα του!!!

Ίσως να το φέραμε γούρι!

Απολαύστε το video!


About The Author